wave

Tarieven 2020 en overige voorwaarden

Onderstaande tarieven zijn exclusief BTW en inclusief voorbereiding, beschikbaar gesteld materiaal en – indien nodig - tussentijds afstemmen via mail of telefonisch contact.

 • Individuele Loopbaanbegeleiding
  Gratis vrijblijvende kennismaking/intake van 45 minuten 
  Particulieren:  € 80,- per uur
  Bedrijfsleven: € 120 per uur

 • Individuele Coaching
  Gratis vrijblijvende kennismaking/intake van 45 minuten 
  Particulieren:  € 80,- per uur
  Bedrijfsleven: € 120,- per uur

 • Sollicitatiebegeleiding voor particulieren modulair opgebouwd
  Vrijblijvende kennismaking van 30 minuten, met keuze uit vervolg:
  - Samen opstellen persoons- en zoekprofiel (met gebruik van vragenlijsten): 2 uur
  - CV-check met 2x feedback, Motivatiebrief met 2x feedback plus bespreking: 2 uur
  - Vacatures zoeken en bespreken: 2 uur (indien gewenst uit te breiden)
  Uurtarief € 80,-

 • Volledig outplacementtraject, 6 maanden begeleiding, contactmomenten 1x per 2 à 3 weken
  Bedrijfsleven: € 2.400,- per traject
  Particulieren: € 1.600,- per traject

 • Online begeleiding/coaching op thema
  Gratis vrijblijvende kennismaking met een van de onderstaande online mogelijkheden:
  - Beeldbellen (zoom/skype) of telefonische coaching: € 30,- voor 30 minuten per sessie
  - Coaching per mail: € 25,- per mail

 • Intervisie & Teambegeleiding
  Maatwerkofferte, tarief varieert van € 80,- tot € 120,- per uur.

Mogelijke additionele kosten:

 • De face to face gesprekken vinden plaats op mijn coachlocatie in Uithoorn. Mocht besloten worden tot een andere locatie, dan komen kosten van de huur van een externe gespreksruimte (ca. € 35,- per uur) voor rekening van opdrachtgever.
 • Voor reistijd boven de 30 minuten wordt € 60,- per 60 minuten in rekening gebracht (gebaseerd op reistijd per auto bij normale verkeersdrukte).
 • Voor reiskosten geldt een tarief van € 0,24 per kilometer.

Tarieven Intervisie & teambegeleidin

Voor de overige voorwaarden, zie Algemene Voorwaarden